Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων

Επιχορήγηση επιχειρήσεων προκειμένου να προσλάβουν 1.295 ανέργους νέους, ηλικίας 25-29 ετών, προσφέρει ο ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός θα καταβάλλει στις δικαιούχους επιχειρήσεις επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 14,40 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ανά μήνα.

Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για κάθε προσλαμβανόμενο άνεργο θα ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψής του και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.

sofokleousin.gr

shares