Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού με 21 θέματα

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:30 στο Δημαρχείο του Δήμου, με αντικείμενο τη λήψη απόφασης στα θέματα της ακόλουθης Ημερήσιας Διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑ

1

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

 

2

Έγκριση της  6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  έτους 2017.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

 

3

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποσυμφόρηση ομβρίων υδάτων- Αντιπλημμυρική προστασία πόλης Άργους Ορεστικού»

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

 

4

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου πηγών Αρμενοχωρίου και διαμόρφωση διαδρομής από τη δημοτική οδό Άργους Ορεστικού- Μανιάκων έως τις πηγές Αρμενοχωρίου.»

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

 

5

Ορισμός αιρετού μέλους στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση-επισκευή-κατασκευή αιθουσών Α).στο κτίριο του παλαιού λυκείου: α).για τις ανάγκες της μειοψηφίας, β). για τις ανάγκες της επιτροπής κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου, Β). στο χώρο γραφείων του αμαξοστασίου του Δήμου».

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου .

 

6

Ορισμός αιρετού μέλους στηνεπιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο:« Βελτίωση οδού Νόστιμο – Αγ. Ηλίας – Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου»

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

 

7

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση και διαμόρφωση θέσεων θέας στην περιοχή Αγίου Νικολάου Άργους Ορεστικού»

Εισηγητής: κ. ΠαναγιώτηςΚεπαπτσόγλου.

 

8

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και Αντιδημάρχων χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησης και καθορισμός της αποζημίωσής του.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

 

9

Έγκριση και τρόπος διενέργειας της προμήθειας με  τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών Προσώπων του Δήμου».

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

10

Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για είδη διαβίωσης και περίθαλψης.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

 

11

Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κοινόχρηστων εκτάσεων για αναπτυξιακούς σκοπούς.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

 

12

Κατ’ αρχήν απόφαση για την  εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.

 

13

Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Άργους Ορεστικού.

Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καράτζιος.

 

14

Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την ανάκληση αδειών λειτουργίας και παραχώρησης χρήσης περιπτέρων.

Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καράτζιος.

 

15

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Άργους Ορεστικού στην Επιτροπή Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Εισηγήτρια: κα Μπελονάκη Αφροδίτη.

 

16

Έγκριση διενέργειας δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για πολιτιστικέςδραστηριότητες.

Εισηγήτρια: κα Μπελονάκη Αφροδίτη.

 

17

Παραχώρηση κατά χρήση χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων.

Εισηγήτρια: κα Μπελονάκη Αφροδίτη.

 

18

Πρόταση της Δ.Κ. Άργους Ορεστικού για την κοπή καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων του οικισμού Κρεμαστής.

Εισηγητής: κ. Τιμολέων Ζέζος.

 

19

Πρόταση της Τ.Κ. Βογατσικού για την κοπή καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας.

Εισηγητής: κ. Τιμολέων Ζέζος.

 

20

Πρόταση της Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς για την αλλαγή της τοποθεσίας στην οποία θα γίνει  η κοπή καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων του οικισμού Ασπρονερίου.

Εισηγητής: κ. Τιμολέων Ζέζος.

 

21

Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού σχετικά με την «Έγκριση ισολογισμού  και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2016″.

Εισηγητής: κ. Ανδρέας Βιτούλας.

 

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων μπορούν  να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αναστάσιος Ξανθόπουλος

 

 

shares