Αποσπάσεις πρωτοβάθμιας σε περιφερειακές διευθύνσεις

Ποιοι έρχονται στην Καστοριά, ποιοι φεύγουν

Α. Αποσπάστηκαν στη Διεύθυνση Καστοριάς: 
  1. ΝΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   ΠΕ11
  2. ΠΕΤΡΕΝΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   ΠΕ70
  3. ΣΟΥΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ   ΠΕ 70
Β. Αποσπάστηκαν από Καστοριά στη Διεύθυνση Φλώρινας: 
  1. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70
  2. ΣΙΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΠΕ70
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόσπασης 784 εκπαιδευτικών στις 58 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 58 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις.
Στη διαδικασία τηρήθηκε απολύτως η σειρά κατάταξης των αιτούντων όπως διαμορφώθηκε με τις προτάσεις – εισηγήσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ), χωρίς καμία παρέμβαση.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των αποσπασμένων στις συγκεκριμένες Διευθύνσεις είναι φέτος μειωμένος κατά 26,7% σε σχέση με το σχολικό έτος 2014 – 2015.
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15, αριθμός αποσπασμένων σε ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ/ΠΔΕ: 1071
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16, αριθμός αποσπασμένων σε ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ/ΠΔΕ: 968
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17, αριθμός αποσπασμένων σε ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ/ΠΔΕ: 823
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18, αριθμός αποσπασμένων σε ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ/ΠΔΕ: 784

 

 

 

shares