Ο αντιπεριφερειάρχης Θεοφύλακτος Ζυμπίδης για τον θρησκευτικό τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία (βίντεο)

 

Ο αντιπεριφερειάρχης Θεοφύλακτος Ζυμπίδης για τον θρησκευτικό τουρισμό στη Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

shares