Καστοριά

Με 24 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου, την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 και ώρα 19:00, με τα εξής θέματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.         Ανακοινώσεις.
2.         Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού ακινήτου στην Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Α.Ν. Καστοριάς. Εισήγηση Δημάρχου
3.         Λήψη απόφασης έκφρασης συμπαράστασης στην προσπάθεια του  Δήμου Μήλου για τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου. Εισήγηση Προέδρου
4.         Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς έτους 2017. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
5.         Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου οικον. έτους 2017 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
6.         Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση εργασιών «Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Καστοριάς», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. -Απόφ. Οικον. Επιτροπής-Πρακτικό Επιτροπής

Διαγωνισμών

7.         Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας στο Δήμο Καστοριάς για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας. Εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Π. Δάγγα
8.         Έγκριση διοργάνωσης μουσικής εκδήλωσης στον Άνω Κρανιώνα Κορεστείων, στο πλαίσιο του θεσμού Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2017. Εισήγηση Αντιδημάρχουκ. Λ. Ζήση
9.         Έγκριση χρηματοδότησης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς (ΕΠΣ) για την πραγματοποίηση τουρνουά ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Εισήγηση Αντιδημάρχουκ. Λ. Ζήση
10.     Έγκριση Έκθεσης Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης για την ανταλλαγή του υπ’ αριθ. 1520 δημοτικού αγροτεμαχίου στην περιοχή «Πέτρα» με το υπ’ αριθ. 854 αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας Κων/νου Πλαστουργού στην περιοχή Φουντουκλή. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
11.     Έγκριση Έκθεσης Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στα Ο. Τ. 307Α και 309Ε  στην περιοχή «Άμμος – Μύλοι» στη Δ. Κ. Καστοριάς . Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12.     Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης επί της οδού Παπαθωμά 10 στη Δ. Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
13.     Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης επί της οδού Απολλωνιάδος 3 στη Δ. Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
14.     Λήψη μέτρων προστασίας με την κοπή ή μη δένδρου, στον αύλειο χώρο του δημοτικού καταστήματος Χιλιοδένδρου. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
15.     Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς – Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ για την ωρίμανση του έργου «Εκσυγχρονισμός και επέκταση εγκαταστάσεων του υφιστάμενου Ναυταθλητικού Κέντρου Δήμου Καστοριάς». Εισήγηση ΔιεύθυνσηςΤεχνικών Υπηρεσιών
16.     Έγκριση γενόμενης μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Δαμιανού στην Κοζάνη για υπηρεσιακούς λόγους. Σχετικό έγγραφο
17.     Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.  
18.     Ορισμός Εκπροσώπου Δήμου Καστοριάς στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε.  
19.     Αποδοχή παραίτησης – Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΚ.  
20.     Αποδοχή παραιτήσεων – Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» Δήμου Καστοριάς.  
21.     Διαγραφή ή μη οφειλών και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
22.     Έγκριση Διάθεσης Πιστώσεων. Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
23.     Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) –τακτοποιητικού – του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΔΡΑΚΟΥ». Εισήγηση ΔιεύθυνσηςΤεχνικών Υπηρεσιών
24.     Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση ΔιεύθυνσηςΤεχνικών Υπηρεσιών

 

 

Back to top button