Προστασία από πτώσεις βράχων στο πάρκινγκ του παλαιού τελωνείου (φωτο)

Εργασίες καθαρισμού του προστατευτικού τοιχίου και αποκατάστασης των μέτρων προστασίας από πτώσεις βράχων στο πάρκινγκ του παλαιού τελωνείου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς

 

 

 

 

 

shares