Καστοριά

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017 και ώρα 19:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.         Ανακοινώσεις.
2.           Προσδιορισμός κτιρίου για την εγκατάσταση του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς. Εισήγηση Δημάρχου
3.           Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης «Λειτουργία  Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο  Καστοριάς». Εισήγηση Δημάρχου
4.           Έγκριση ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΥΞΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Εισήγηση Αντιδημάρχου

κ. Χρ. Δαμιανού

5.           Εκ νέου λήψη απόφασης για παραχώρηση της χρήσης του “ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΔΡΑΚΟΥ” στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ». Εισήγηση Αντιδημάρχου

Ε. Στεργιόπουλου – Δ/νσης Οικ/κών Υπ/σιών

6.           Εκ νέου λήψη απόφασης για έγκριση Έκθεσης Επιτροπής Εκτίμησης και Καταμέτρησης για την ανταλλαγή του υπ’ αριθ. 1520 δημοτικού αγροτεμαχίου στην περιοχή «Πέτρα» με το υπ’ αριθ. 854 αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας Κων/νου Πλαστουργού στην περιοχή Φουντουκλή. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7.           Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένης μελέτης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου και 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
8.           Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών)του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Ιωάννης  Τόμου

 

 

 

 

Back to top button