Πρωτοβάθμια Καστοριά: Αιτήσεις για αποσπάσεις εντός, προσωρινή τοποθέτηση, συμπλήρωση ωραρίου

Υποβολή αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης, συμπλήρωσης ωραρίου και απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Π.Ε. Καστοριάς

Κ Α Λ O Y M E

Α. Τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ19-20 Πληροφορικής που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς.

Β. Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας,  ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ.

Γ. Τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 που είναι τοποθετημένοι σε οργανική θέση και οφείλουν να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο.

Δ. Τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης εντός του ΠΥΣΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

Από  Τετάρτη 26-07-2017  έως και  Παρασκευή 11-08-2017 στις 14:00 μ.μ.

να υποβάλλουν:

α) Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης και Δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου σε όποιες σχολικές μονάδες επιθυμούν ανεξαρτήτως κενών λειτουργικών θέσεων (αφορά εκπαιδευτικούς των περιπτώσεων Α και Β).

β) Δήλωση Συμπλήρωσης Ωραρίου (αφορά εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, μόνο της περίπτωσης Γ).

γ) Αίτηση Απόσπασης (αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης Δ), με εξαίρεση όσους είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2017, ή υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2017.

dipe.kas.sch.gr