Ποιες είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καστοριάς

Ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καστοριάς – Σκοπός – Οι παρεχόμενες υπηρεσίες – Ωφελούμενοι

Διαβάστε όλο τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καστοριάς