Καστοριά

Η προσωρινή διευθύντρια του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς

Αναθέτουμε καθήκοντα προσωρινής αναπληρώτριας Δ/ντριας για την κενή θέση διευθυντή/ντριας του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς, στην Καραγιάννη Αννούλα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ18.14, με βαθμό Ά, του Γυμνασίου Μεσοποταμίας, από την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017, ημέρα πράξης ανάληψης υπηρεσίας, μέχρι και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης και ανάδειξη του/της νέου/ας διευθυντή/ντριας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς.

Η Δ/ντρια της Δ.Δ.Ε Καστοριάς

Στέλλα Κ. Τέγου – Στεργιοπούλου

 

 

 

Back to top button