Άργος ΟρεστικόΚαστοριάτελευταίες ειδήσεις

Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού 2017: Τιμές, όροι, αιτήσεις, χάρτης

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει τη διεξαγωγή της ετήσιας εμποροπανήγυρης στην πόλη του Άργους Ορεστικού το διάστημα από 20/09/2017 έως και 26/09/2017 και καλεί όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτή, να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής στο γραφείο αδειοδοτήσεων του Δήμου.

Ο χώρος διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου argosorestiko.gr

Δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη έχουν τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα ως εξής:

α) Επαγγελματίες έμποροι που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),

β) Κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές,

γ) Κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (παραγωγοί & επαγγελματίες),

δ) Κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου & στάσιμου),

ε) Λοιποί έμποροι,

στ) Κάτοχοι άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

ζ) Άτομα που τα τελευταία 5 χρόνια ασκούν συναφή δραστηριότητα ή κατά τα τελευταία 5 χρόνια ασκούσαν τη δραστηριότητα αυτή στην Εμποροπανήγυρη.

Ο ακριβής αριθμός των θέσεων που έχει δικαίωμα να ζητήσει ο κάθε εκθέτης, σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) (Δυνατότητα υπέρβασης των τεσσάρων (4) θέσεων θα υπάρχει μόνο στο σημείο της εισόδουτου σκεπαστού από την πλατεία, όπου θα εκμισθώνονται και οι έξι θέσεις μαζί).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Ο καθορισμός των χώρων, των ειδών πώλησης και οι αντίστοιχες τιμές συμμετοχής όπου ενσωματώνονται και τα ποσά που αναλογούν σε κάθε χρήστη κατ’ επιμερισμό των δαπανών για την ηλεκτροδότηση, φύλαξη, καθαριότητα και στεγάστρου, έχουν ως εξής:

Για τα Περίπτερα με αριθμό από 1 έως και 368 και από 494 έως 502 : η τιμή ορίζεται σε 780€ με δυνατότητα προέκτασης και 730€ χωρίς δυνατότητα προέκτασης. Οι αντίστοιχες τιμές

για τους Δημότες ορίζεται σε 350€ και 330€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 545€ και 510€ αντίστοιχα Ο αριθμός 494 αφορά δύο θέσεις περιπτέρων με την εκάστοτε τιμή.

Για τα Περίπτερα με αριθμό από 369 έως 448 και από 465 έως και 493 : η τιμή ορίζεται σε 495€. Η αντίστοιχη τιμή

για τους Δημότες ορίζεται σε 220€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 345€ .

Για τα Περίπτερα με αριθμό από 449 έως και 464 : η τιμή ορίζεται σε 445€. Η αντίστοιχη τιμή

για τους Δημότες ορίζεται σε 200€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 315€ .

Για τα Περίπτερα με αριθμό από 503 έως και 568 : η τιμή ορίζεται σε 350€. Η αντίστοιχη τιμή

για τους Δημότες ορίζεται σε 160€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 250€ .

Για τα περίπτερα των χαλιών από Νο1 έως και Νο40 η τιμή ορίζεται σε 300€.

Για τα περίπτερα της ανοικτής Νησίδας της οδού Ίωνος Δραγούμη και από Νο1 έως και Νο15 η τιμή ορίζεται σε 445€. Η αντίστοιχη τιμή

για τους Δημότες ορίζεται σε 200€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 315€ .

Για τα περίπτερα χωρίς ρεύμα και κατασκευή του Δήμου η τιμή ορίζεται σε 145€ ανά τρίμετρο.

Η αντίστοιχη τιμή

για τους Δημότες ορίζονται σε 65€ και

για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 100€ .

Για τα περίπτερα που θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή και πώληση βιβλίων η τιμή ορίζεται σε 70€. Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 30€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 50€ .

Για τα περίπτερα που θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή και πώληση ειδών λαϊκής τέχνης

(και μέχρι 2 περίπτερα)

η τιμή ορίζεται σε 530€. Η αντίστοιχη τιμή

για τους Δημότες ορίζεται σε 240€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 370€ .

Για τις ψησταριές Νο1 Νο2 και Νο3

η τιμή ορίζεται σε 4.750€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 16€ (11€ κατασκευή και 5€ κατά-

ληψη χώρου)

Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 2640€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 16€

(11€ κατασκευή και 5€ κατάληψη χώρου).

Για τις ψησταριές Νο4 έως και Νο13

η τιμή ορίζεται σε 3.420€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 17€ (11€ κατασκευή και 6€ κατά-

ληψη χώρου) .

Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 1.980€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 17€

(11€ κατασκευή και 6€ κατάληψη χώρου).

Για τις ψησταριές Νο14 και Νο15

η τιμή ορίζεται σε 3.060€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 15€ € (11€ κατασκευή και 4€

κατάληψη χώρου)..

Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 1.620€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 15€

(11€ κατασκευή και 4€ κατάληψη χώρου).

Για τα Καφενεία Νο1 Νο2 και Νο3

η τιμή ορίζεται σε 4.800€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 18€ € (11€ κατασκευή και 7€

κατάληψη χώρου)..

Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 2.880€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 18€ € (11€ κατασκευή και 7€ κατάληψη χώρου).

Για τα περίπτερα που θα χρησιμοποιηθούν ως Μπαρ , Σνακ Μπαρ κ.λ.π. (υγειονομικού ενδιαφέροντος) μεταξύ των περιπτέρων με αριθμό από 503 έως και 568: η τιμή ορίζεται σε 495€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 18€.

Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 235€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 18€ (11€ κατασκευή και 7€ κατάληψη χώρου) και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 345€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 18€ (11€ κατασκευή και 7€ κατάληψη χώρου).

Πιθανές προεκτάσεις πέραν των κατασκευασμένων από το Δήμο είναι ευθύνη του εκθέτη μετά από άδεια του Δήμου.

Η κατοχύρωση θέσης θα γίνεται με την εφάπαξ καταβολή του ποσού (που αντιστοιχεί στο τέλος χρήσεως του χώρου στο οποίο και έχουν ενσωματωθεί τα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, αμέσως μετά το τέλος κάθε κλήρωσης και την ανάδειξη του δικαιούχου της θέσης, ενώ στην συνέχεια θα εκδίδεται η άδεια συμμετοχής. Σε περίπτωση τυχόν αρνήσεως καταβολής του ποσού από τον κληρωθέντα, ενεργείται νέα κλήρωση, ο δε αρνηθείς την καταβολή του τέλους αποκλείεται από κάθε συμμετοχή του στις επόμενες κληρώσεις και εκπίπτει υπέρ του Δήμου το ποσό που καταβλήθηκε.

Όσον αφορά τους δημότες – εμπόρους του Άργους Ορεστικού δύνανται να καταβάλουν τα τέλη του χώρου, έως και την 12η ώρα της τρίτης(3η) ημέρας λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης.

Το 50% του προκαθορισμένου τέλους για τις ψησταριές, τα καφενεία, τα καφέ μπαρ, σνακ μπαρ, τις πιτσαρίες κ.λ.π.θα προκαταβληθεί με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το υπόλοιπο 50% έως και την τρίτη (3η) ημέρα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Τα τέλη που αφορούν συμπληρωματικά μέτρα κατάληψης για τις παραπάνω κατηγορίες (αν υπάρχουν), θα καταβληθούν αφού γίνει καταμέτρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και όχι μετά την πέμπτη (5η) ημέρα λειτουργία της εμποροπανήγυρης.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την Τρίτη 16-8-2017 μέχρι και την Παρασκευή 25-8-2017, είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων Εμπορικών και Γενικών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, στο ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Άργους Ορεστικού, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 μέχρι και 15:30, είτε θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με courier στη διεύθυνση:

Δήμος Άργους Ορεστικού

Διοικητηρίου 35 – Τ.Κ.52200

Άργος Ορεστικό

Για να έχει κάποιος δικαίωμα να λάβει μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να καταβάλει τουλάχιστον το 50%του συνολικού ποσού που θα αντιστοιχεί στα μέρη που αιτείται, στο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Άργους Ορεστικού

στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό GR 5201712350006235030020447

και να συνυποβάλει με την αίτηση τα εξής δικαιολογητικά

προκειμένου να του χορηγηθεί η σχετική άδεια συμμετοχής :

 1. Άδεια λαϊκών αγορών ή πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.

 2. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια διαμονής εν ισχύ.

 3. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS

 4. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS

 5. Δημοτική Ενημερότητα

 6. Διπλότυπο είσπραξης (τουλάχιστον 50% του ποσού που αντιστοιχεί στα μέρη που αιτείται).

 7. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από το γραφείο εσόδων της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.

 8. Βεβαίωση καταλληλότητας της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών.

 9. Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τον κείμενη νομοθεσία, όπου απαιτείται

 10. Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ή αναγομωτή του πυροσβεστήρα που θα χρησιμοποιήσει ο εκθέτης, για την καλή λειτουργία του.

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Για να έχει κάποιος εκθέτης έκπτωση 15% μόνο στο τέλος κατάληψης και όχι στην κατασκευή θα πρέπει να συνυποβάλλει :

 1. Βεβαίωση από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας και Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης αν πρόκειται για πολύτεκνους

 2. Απόφαση ΚΕΠΑ σε ισχύ αν πρόκειται για άτομα με αναπηρία με ποσοστό πάνω από 67%.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μετά από σχετική ανακοίνωση όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Η κατοχύρωση θέσης θα γίνεται με την εφάπαξ καταβολή του ποσού (που αντιστοιχεί στο τέλοςχρήσεως του χώρου, καθώς και στα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης) αμέσως μετά το τέλος κάθε κλήρωσης για την ανάδειξη του δικαιούχου της θέσης, ενώ στην συνέχεια θα εκδίδεται η άδεια συμμετοχής.

Σχέδια αιτήσεων και χάρτης του χώρου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού www.argosorestiko.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Σαμαράς Δαμιανός – 2467351303

Κοσμίδου Αναστασία – 2467351320

Πρωτόγερου Δέσποινα–2467351313


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής εκθετών για την εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού 2017.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον χάρτη του πανηγυριού.

 

 

 

Back to top button