Μία πρόσληψη στον Δήμο Καστοριάς 12μηνο

Μία πρόσληψη στον Δήμο Καστοριάς 12μηνο με δυνατότητα παράτασης, για το “Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας”

 

Αναλυτικά στην Προκήρυξη