Καστοριά

Προσλήψεις 3.489 αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Ειδική Αγωγή – 29 στην Καστοριά

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται:α) 2.054 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ61, ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ06.ΕΑΕ, ΠΕ08.ΕΑΕ, ΠΕ11.ΕΑΕ, ΠΕ16.01.ΕΑΕ, ΤΕ16.00.ΕΑΕ, ΠΕ19.ΕΑΕ. ΠΕ20.ΕΑΕ ΠΕ32.ΕΑΕ και των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ16.01, ΠΕ32 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009808 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

β) 1.377 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ61, ΠΕ60.ΕΑΕ ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009815 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

γ) 58 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ61, ΠΕ60.ΕΑΕ ως προσωρινοί αναπληρωτές στα ΚΕΔΔΥ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009803 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Οι προσλαμβανόμενοι των περιπτώσεων α και β οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι προσλαμβανόμενοι της περίπτωσης γ οφείλουν να παρουσιαστούν εντός της προαναφερθείσας  προθεσμίας στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας.

Ο ονομαστικός πίνακας προσλήψεων ΕΑΕ ΠΕ60 & ΠΕ70

Ο ονομαστικός πίνακας προσλήψεων σε ΣΜΕΑΕ από Γενική

Ο ονομαστικός πίνακας προσλήψεων σε ΣΜΕΑΕ Ειδικότητες

Στην Καστοριά  οι :

ΣΟΥΦΛΑ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΕ60.50

ΤΣΑΝΟΥΣΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΠΕ60.50

ΣΑΚΑΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60.50

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ71

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ71

ΝΙΚΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ71

ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ71

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΠΕ71

ΜΠΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71

ΗΛΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ71

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ71

ΝΙΚΟΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ71

ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ71

ΣΙΟΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ71

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΝΗ ΠΕ71

ΒΙΣΟ ΑΟΥΛΟΝΑ ΠΕ71

ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ71

ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ71

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ71

ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ71

ΚΟΣΕΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ71

ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ71

ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ71 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ71 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΟΥΤΚΑ ΣΜΑΡΩ – ΜΑΡΙΑ ΠΕ71 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΒΩΛΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΠΕ71 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΛΑΓΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ32

ΑΜΑΣΛΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕ16.01.05

 

 

Back to top button