Καστοριά

Καστοριά: Αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων νερού

  • Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός AΥΓΟΥΣΤΟY έτους 2017, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση στις 17-08-17 το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς είναι ΣΥΜΦΩΝΟ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκε. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός AΥΓΟΥΣΤΟY έτους 2017, κατόπιν αποστολής δειγμάτων πόσιμου νερού για εργαστηριακή εξέταση στις 17-08-17 το πόσιμο νερό της πόλης Καστοριάς είναι ΣΥΜΦΩΝΟ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκε.
  • Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός AΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2017, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς: Μεσοποταμίας, Κολοκυνθούς, Πενταβρύσου, Χιλιοδένδρου, Καλοχωρίου, Κορησού, Μαυροχωρίου, Πολυκάρπης, Μελισσοτόπου, Σταυροποτάμου, Δισπηλιού, Λεύκης, Ν.Λεύκης, Φωτεινής, Κορομηλιάς και Βασιλειάδας είναι ΣΥΜΦΩΝΑ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.

 

 

 

Back to top button