Η συλλογή φωτογραφιών Λεωνίδα Παπάζογλου μόνιμα στην Καστοριά – Πού θα είναι η διαρκής έκθεση

Οι κατόχοι της Συλλογής Φωτογραφιών του Λεωνίδα Παπάζογλου, κληρονόμοι Γεωργίου Γκολομπία  θα δωρήσουν τη συλλογή στον Δήμο Καστοριάς. Για την εγκατάσταση της εν λόγω συλλογής και τη μόνιμη έκθεσή της αναμένεται το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στη συνεδρίαση της Δευτέρας 18/9 να εγκρίνει τη διάθεση του Αρχοντικού Βέργου.

Η εισήγηση του Αντιδήμαρχου κ. Λεωνίδα Παπαδημητρίου:

Λεωνίδας Παπάζογλου, ο πρώτος Καστοριανός φωτογράφος σε συνεργασία με τον αδελφό του, αφού έμαθαν την τέχνη στην Κωνσταντινούπολη ξεκίνησαν τις φωτογραφικές τους δραστηριότητες στα τέλη της δεκαετίας του 1890. Το αρχείο του Λεωνίδα Παπάζογλου χαρακτηρίζεται ως μείζονος σημασίας εύρημα για την ιστορία της φωτογραφίας σε πανελλήνιο επίπεδο. Οι 2500 γυάλινες αρνητικές πλάκες που έχουν διασωθεί αποτυπώνουν, με εξαιρετική τεχνική και καλλιτεχνική αίσθηση, σημαντικότατη ιστορική περίοδο για την Καστοριά (περίοδο Μακεδονικού Αγώνα), καθώς και την μεταβατική περίοδο στις αρχές του 20ου αιώνα τόσο από πολιτική όσο και από πολιτιστική και κοινωνική άποψη.

Το πολύτιμο αρχείο του ιστορικού αυτού φωτογράφου διεσώθη από τον συμπολίτη μας συλλέκτη Γεώργιο Γκολομπία και ήδη έχουν παρουσιασθεί εκθέσεις και από το φωτογραφικό μουσείο Θεσσαλονίκης και στο μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα. Αυτό είναι απόδειξη της μεγάλης φωτογραφικής καλλιτεχνικής αξίας του αρχείου αυτού. Σήμερα το αρχείο αυτό ανήκει στους κληρονόμους του Γεωργίου Γκολομπία με τους οποίους είμαστε σε πολύ καλό σημείο διαπραγματεύσεων και οι οποίοι πρόκειται να δωρίσουν στο Δήμο Καστοριάς δικαιώματα εκτύπωσης φωτογραφιών αλλά και ψηφιακής αποτύπωσης μεγάλου αριθμού φωτογραφιών. Ο σκοπός είναι όπως δημιουργηθεί μόνιμη έκθεση-μουσείο στο αρχοντικό Βέργου. Συγκεκριμένα, δύο όροφοι του αρχοντικού θα χρησιμοποιηθούν για την δραστηριότητα αυτή και ο τρίτος όροφος θα χρησιμοποιείται για περιοδικές εκθέσεις συμπολιτών μας ή όχι καλλιτεχνών.

Η παρούσα εισήγηση αποβλέπει στην έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την συγκεκριμένη χρήση του αρχοντικού Βέργου.

13 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Αντιδήμαρχος

Λεωνίδας Παπαδημητρίου