Δωρίστε τα παιχνίδια που δε χρειάζεστε στο Κέντρο Ημέρας ατόμων με αυτισμό

 

Ανακοίνωση του Κέντρου Ημέρας