Πριμ έως 50.000 ευρώ σε πτυχιούχους που θα μπουν στην παραγωγή

Ενίσχυση μέχρι 50.000 ευρώ έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ασχολούνται με αγροτικές δραστηριότητες και θέλουν είτε να δημιουργήσουν είτε να «αναβαθμίσουν» την υφιστάμενη επιχείρησή τους.

Στο πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις από τις 8/11 έως τις 13/12/2017 ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου www.ependyseis.gr/mis.

Οι επενδυτικοί φάκελοι που θα εγκριθούν θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 100%.

Στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον αγροτικό κλάδο και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα συγκαταλέγονται: α) κτηνιατρικές υπηρεσίες ζωϊκής παραγωγής. Β) οι υπηρεσίες γεωργικών – δασολογικών μελετών, γ) οι υπηρεσίες έρευνας – πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες, κ.ά.

Αναλυτικά ένας δικαιούχος με ατομική επιχείρηση μπορεί να λάβει από 5.000 έως 25.000 ευρώ ενίσχυση.

Επιπλέον έως 40.000 ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων ενώ το ποσό των 50.000 ευρώ μπορούν να λάβουν συνεργασίες τριών ή περισσότερων ατόμων.

Σύμφωνα με την προκήρυξη σε περίπτωση που κάποιος εν δυνάμει δικαιούχος καταθέσει επιχειρηματικό σχέδιο μεγαλύτερου προϋπολογισμού και λάβει έγκριση, τότε οφείλει να καλύψει ο ίδιος την διαφορά με ίδια κεφάλαια.

Το πρόγραμμα αφορά απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδας ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ.

Συγκεκριμένα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης: Α) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρεία με ανέργους ή μισθωτούς.

Β) Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνέργειες μεταξύ αυτών.

Οι κατηγορίες για επιχορηγήσεις

Η συνέχεια στο enikonomia.gr

shares