Δήμοι -προσλήψεις 6.667 μόνιμων μέσω ΑΣΕΠ: Διαδικασία, χρονοδιάγραμμα, ειδικότητες & μοριοδότηση

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την πρόσληψη των 6.667 μόνιμων υπαλλήλων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες τω δήμων, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της aftodioikisi.gr.

Το πρώτο βήμα έγινε με την συγκέντρωση από το υπουργείο Εσωτερικών, όλων των αιτημάτων των δήμων της χώρας για την πρόσληψη των 6.667 σε μόνιμες θέσεις, όπως αποκάλυψε με δημοσιεύμα της, η aftodioikisi.gr. Τα σχετικά αιτήματα υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης. Τις επόμενες μέρες θα υπογραφούν και από την υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ολγα Γεροβασίλη καθώς και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη.

Στη συνέχεια το σύνολο των αιτημάτων σε ενιαίο φάκελο θα μεταφερθεί στο ΑΣΕΠ, το οποίο θα επιφορτιστεί την σύνταξη της σχετικής προκήρυξης και τη διενέργεια του διαγωνισμού. Υπενθυμίζουμε ότι οι συγκεκριμένα αιτήματα έγινε από τους δήμους, όταν κρίθηκε αντισυνταγματική η ανανέωση συμβάσεων στους υπαλλήλους που δουλεύουν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, όπως ο τομέας της καθαριότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στόχος του ΥΠΕΣ είναι το «πακέτο» των 6.667 προσλήψεων να φτάσει στις υπηρεσίες του ΑΣΕΠ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Στη συνέχεια η ανεξάρτητη αρχή θα συντάξει την προκήρυξη και θα την αποστείλει στο Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να λάβει το ΦΕΚ.

Αμέσως μετά θα υπάρξει η σχετική ανάρτηση της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ και θα ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ΥΠΕΣ εξετάζουν το ενδεχόμενο οι αιτήσεις να μην γίνονται απευθείας στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΑΣΕΠ, αλλά ανά δήμο, κατά τα πρότυπα των προσλήψεων συμβασιούχων και στη συνέχεια να αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ προκειμένου να καταρτίζει τους προσωρινούς πίνακες.

Στους σχεδιασμούς τους υπουργείου είναι η προκήρυξη να βγει στον αέρα μέχρι τα τέλη του χρόνου ή ακόμα και στα μέσα Δεκεμβρίου, ώστε οι προσωρινοί πίνακες να έχουν δημοσιευθεί έως 31 Μαρτίου 2018, οπότε και λήγουν οι συμβάσεις των “παρατασιούχων”. 

Ειδικότητες – Προσόντα

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν μέσω της νέας προκήρυξης είναι: καθαριστές, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί απορριμματοφόρου, εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες, υδραυλικοί, Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρων, κ.α.
Για όλες τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα ζητείται ως μοναδικό προσόν το Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Μοριοδότηση

Η μοριοδότηση για την πρόσληψη του νέου προσωπικού θα είναι διαφορετική από τις άλλες προκηρύξεις, καθώς έχουν προβλεφθεί αυξημένα μόρια για όσους έχουν προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Αναλυτικά, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017 ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση Β’ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), εφόσον έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας ΟΤΑ ή νομικών προσώπων αυτών, βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Επίσης, για τις συγκεκριμένες προσλήψεις δεν εφαρμόζονται τα ανώτατα, ανά ειδικότητα, όρια ηλικίας διορισμού που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β’ 645), όπως ισχύει.

Ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλα κριτήρια για τη μοριοδότηση, αν και κάτι τέτοιο προς το παρόν φαίνεται να μην είναι στα σχέδια του ΥΠΕΣ.

aftodioikisi.gr