Ανακοίνωση – πρόσκληση της Νομαρχιακής Ομάδας Εμπιστοσύνης Καστοριάς

 

Η Νομαρχιακή Ομάδα Εμπιστοσύνης (ΝΟΕ) Καστοριάς  σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Επιτροπή Διαδικασιών & Δεοντολογίας καλεί του πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, που επιθυμούν να “πάρουν μέρος” στηναναδιοργάνωση της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης και να συμβάλουν με την ενεργό συμμετοχή τους στην αρτιότητα και διαφάνεια της διαδικασίας  εκλογής του Επικεφαλής του Νέου Πολιτικού Φορέα  , να συμμετέχουν ως εθελοντές στη διοργάνωση των εκλογών.

Ο 1ος γύρος των εκλογών ορίστηκε για τις 12 Νοεμβρίου και ο 2ος, αν χρειασθεί, για τις 19 Νοεμβρίου 2017 και καλούνται οι πολίτες που το επιθυμούν , να επιλέξουν τη δραστηριότητα, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν (π.χ. ως μέλος  εφορευτικής επιτροπής, ως χειριστής Η/Υ ή ως γραμματειακή υποστήριξη ) και να συμπληρώσουν τη  σχετική φόρμα συμμετοχής εθελοντή στην  ηλεκτρονική διεύθυνση: dpekloges.gr/ethelontes

Επίσης για να διευκολυνθεί  η διαδικασία της ψηφοφορίας και να αποφύγουμε τις ουρές την ημέρα της ψηφοφορίας  ενημερώνουμε τους ψηφοφόρους  να συμπληρώσουν εκ των προτέρων την αίτηση προεγγραφής ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: goo.gl/2ru5zs 

Καστοριά  25/10/2017

Ο Εκπρόσωπος της  Επιτροπής για τον Νομό Καστοριάς

 Κώστας   Εμμανουήλ

Ανεξάρτητη Επιτροπή Διαδικασιών και Δεοντολογίας 

Για την εκλογή Προέδρου  του Νέου Φορέα                                                      

Νομαρχιακή Ομάδα Εμπιστοσύνης Καστοριάς 

 

 

 

 

shares