Το νέο ΔΣ των “Ελλήνων Συνέλευσις” Δυτικής Μακεδονίας

Το νέο ΔΣ των “Ελλήνων Συνέλευσις” Δυτικής Μακεδονίας