Περί Πετρελαίου Θέρμανσης – Γράφει ο Βασίλης Τσιφλικιώτης

Στη περιοχή μας όπως ασφαλώς και σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, που οι ανάγκες θέρμανσης διαρκούν από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι και τις αρχές Μαΐου, είναι επιτακτική η ανάγκη επίλυσης του θέματος του κόστους της θέρμανσης, το οποίο έχει επιπτώσεις τόσο κοινωνικές όσο και περιβαλλοντικές.

Η σύνδεση του νομού Καστοριάς με το δίκτυο φυσικού αερίου μέσω του αγωγού ΤΑΠ, σχέδιο το οποίο και δύσκολο είναι και πολύπλοκο με σύνθετες παραμέτρους, θα μείωνε κατά πολύ το κόστος της θέρμανσης για τα νοικοκυριά του νομού μας, όμως και στην καλύτερη περίπτωση που αυτό θα επιτυγχάνονταν , τα αποτελέσματα δεν θα ήταν άμεσα δεδομένου ότι η ολοκλήρωση του αγωγού προβλέπετε για το 2019 και η δημιουργία δικτύου και η σύνδεση με αυτό, εάν και εφόσον γίνει, για πολύ αργότερα τουλάχιστον για το 2020 – 2021.

Επομένως το πρόβλημα του κόστους θέρμανσης, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα υπάρχοντα δεδομένα, ήτοι με την μείωση της τιμής του πετρελαίου. Η συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αυξήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, ενώ αντιθέτως η κυβέρνηση της ΝΔ είχε προχωρήσει σε μείωση 30% του ΕΦΚ, είχε σαν φυσιολογικό αποτέλεσμα τη δραματική μείωση κατά 60% της κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης και τα αντίστοιχα φορολογικά έσοδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2016 διαμορφώθηκε σε 1.199.550 τόνους, έναντι 2.908.247 τόνων το 2010. Η ασπιρίνη του επιδόματος θέρμανσης δεν επαρκεί πλέον διότι το συνολικό ποσό που διατίθεται για το επίδομα θέρμανσης τείνει να εκμηδενισθεί, καθώς μειώνεται και φέτος στο μισό με αποτέλεσμα να το πάρουν ελάχιστοι, θα διαμορφωθεί δε σε 55 εκατ. ευρώ, από 105 εκατ. το 2016 και 210 εκατ. το 2015.

Η μοναδική λύση είναι η επαναφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα 6 λεπτά το λίτρο που ήταν αρχικά (από 28 που είναι σήμερα) και του ΦΠΑ από 24% στο 13% (είδος πρώτης ανάγκης) έτσι ώστε η συνολική τιμή να μειωθεί στα 60 λεπτά ή και λιγότερο ανάλογα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το λίτρο.

Αν ο αντίλογος απο την κυβέρνηση στην ανωτέρω προτεινόμενη μείωση είναι η απώλεια εσόδων για τα κρατικά ταμεία και η μη αποδοχή του μέτρου απο την τρόικα, συγνώμη θεσμούς, η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ θα αυξήσει σημαντικά τη κατανάλωση σε επίπεδα τουλάχιστον το 2010 και αν η αύξηση του όγκου κατανάλωσης σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι περί το 40% με 45%, η όποια απώλεια θα εξαλείφεται, ενώ στην περίπτωση υπέρβασης προκύπτει πρόσθετη αύξηση εσόδων από τον ΕΦΚ.

Η διασφάλιση επίσης ότι το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα πηγαίνει για άλλους σκοπούς, είναι εύκολο να επιτευχθεί, με την εφαρμογή στα βυτιοφόρα τροφοδοσίας συστήματος εισροών και εκροών και συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού θέσης (GPS) και με την δημιουργία πανελλήνιου μητρώου δεξαμενών πετρελαίου που προορίζονται για ανάγκες θέρμανσης.

Όσο η ιδεοληψία και η ανικανότητα θα υπερισχύουν της λογικής, δυστυχώς και φέτος ο χειμώνας θα συνεχίσει να είναι κρύος και ακριβός.

Βασίλης Τσιφλικιώτης

05-11-2017