Καστοριά

Διαγωνισμός για τα κυλικεία του Γυμνασίου –Λυκείου Μεσοποταμίας και του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς

Η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς στις 22 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της  Σχολικής Επιτροπής τηλ 2467351139, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος

Αντωνιάδης Κωνσταντίνος

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού εκμίσθωσης σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου –Λυκείου Μεσοποταμίας

Η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου Μεσοποταμίας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς στις 22 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της  Σχολικής Επιτροπής τηλ 2467351139, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος

Αντωνιάδης Κωνσταντίνος

 

 

Back to top button