Φωτιά και τσιγαρίδες στη Μηλίτσα (φωτογραφίες)

Φωτιά και τσιγαρίδες στη Μηλίτσα

Φωτογραφίες: Χρήστος Ούσλης