Η ΜΥΗΣΙΣ στα καρναβάλια (σειρά φωτογραφιών)

“Άιντε τα παιδιά τα Ντουλτσινά, άιντε τ’ Αποζαρνά που απόμκανε με τα βρακιά”

Φωτογραφίες: Νίκος Μπαλιάκας