ΟΑΕΔ: Αυτές είναι οι 60.000 θέσεις εργασίας του 2018 (πίνακας)

Προσλήψεις 60.000 ανέργων μέσω έξι προγραμμάτων το 2018

Ποια προγράμματα είναι έτοιμα με την είσοδο του νέου χρόνου και ποια σχεδιάζετε να υλοποιήσετε εντός του 2018;
 
Το 2018 θα είναι το έτος υλοποίησης αρκετών καινοτομικών προγραμμάτων
Θα ξεκινήσουμε τον Ιανουάριο με το πρόγραμμα «πρώτης πρόσληψης» για αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες νέους έως 35 ετών που μπορούν να επιχορηγηθούν στο 50% του μισθολογικού  και μισθολογικού κόστους για την πρώτη πρόσληψη μισθωτού ή μισθωτών. Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια δύο προγράμματα: ένα που θα δίνει κίνητρα στους εργοδότες για τη μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων τους από μερικής σε πλήρους απασχόλησης, και ένα άλλο πιλοτικό πρόγραμμα για μικρό αριθμό ανέργων ηλικίας 18-24 ετών που μένουν στην Καλλιθέα, προκειμένου να δοκιμαστεί από τον ΟΑΕΔ για πρώτη φορά ένα «ανοικτό πλαίσιο υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας», που διέπεται από την αρχή του να παρέχεται σε κάθε άνεργο-η διαφορετικό μίγμα πολιτικών ανάλογα με τις ανάγκες του-ης ή να του-ης προτείνεται προσφερόμενη θέση εργασίας από εργοδότη εκτός προγραμμάτων. Ετοιμάζουμε επίσης άλλα τρία προγράμματα για άνεργους νέους (στήριξη για έναρξη επιχείρησης, προώθηση στην μισθωτή απασχόληση, ολοκληρωμένη παρέμβαση), ένα πρόγραμμα για πρώην εργοδότες-αυτοαπασχολούμενους που επιθυμούν επανεκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.Επίσης θα υλοποιήσουμε σε συνεργασία  με το υπουργειο Εργασίας έπρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 20.000 θέσεις στον δημόσιο τομέα καθώς και  άλλα προγράμματα, που θα ανακοινωθούν αρμοδίως όταν έρθει η σειρά τους.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
Τα έξι προγράμματα ΟΑΕΔ για 60.000 ανέργους το 2018
         Πρώτη πρόσληψη μισθωτού ή μισθωτών για αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες νέους έως 35 ετών  20.000 ωφελούμενοι
         Μετατροπή μερικής απασχόλησης σε πλήρους 3.000 ωφελούμενοι
         Νεανική επιχειρηματικότητα : Συμβουλευτική και καθοδήγηση για 5.000 νέους , Επιχορήγηση 2.500 επιχειρηματικών σχεδίων
         Προώθηση στη μισθωτή απασχόληση αποφοίτων ΑΕΙ και Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  10.000 ωφελούμενοι
         Ολοκληρωμένη παρέμβαση για νέους με απολυτήριου Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου 4.500 ωφελούμενοι 
         Πρόγραμμα  κοινωφελούς εργασίας για 20.000 ανέργους στο Δημόσιο Τομέα 

Δείτε περισσότερα στο aftodioikisi.gr