Το νέο Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου “Νέστωρ” Νεστορίου


Το νέο Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεστορίου Νέστωρ που ισχύει από 1/1/2018 έχει ως:

Πρόεδρος : Μαστροπαναγιωτοπούλου – Βάρνη Ελένη

Αντιπρόεδρος : Πάσχου Αικατερίνη

Γραμματέας : Ράππος Δημήτρης

Ταμίας : Γκιτση Καλλιθέα

Μέλος : Ιωάννου Γεωργία Μαρία

Αναπληρωματικά μέλη :

Σερμνου Βασιλική

Ραππου Αθηνά

Το παρόν πρακτικό ισχύει έως 31 / 12 / 2019

 

 

 

 

 

κοινοποίηση

shares