Το 4ο Γυμνάσιο πάει Ισπανία

Το 4ο Γυμνάσιο Καστοριάς συμμετέχει σε πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο : “Regardons les rivières et les mares, protégeons les écosystèmes aquatiques dulcicoles améliorons nos attitudes et nos comportements envers l’environnement” (“Παρατηρούμε τα ποτάμια και τις λίμνες, προστατεύουμε τα οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων”. )
I.E.S. Tháder (Γυμνάσιο-Λύκειο) στην πόλη Orihuela της επαρχίας Alicante της Ισπανίας : ένα διαπολιτισμικό πρόγραμμα συγκεντρώνει στην πόλη Orihuela εκπαιδευτικούς και μαθητές από 11 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες και διδακτικές μεθόδους για την Οικολογία και την Εκπαίδευση.