Η παρουσίαση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς στην 27η Αgrotica (φωτο)

Το περασμένο  Σαββάτο στο πλαίσιο της Αgrotica 2018 παρουσιάστηκε η δραστηριότητα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς, για το σημαντικό εγχείρημα που αφορά τη φυλή των κόκκινων βοοειδών και το προωθεί το Αριστοτέλειο Pανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καινοτόμες δράσεις.

Η παρουσίαση έγινε στο 7ο Πανελλήνιο Αγροτικό Συνέδριο και εισηγητές ήταν οι:

Αναστάσιος Μιχαηλίδης, Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Ευθυμία Τσακιρίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Δημήτριος Μόσχος, Πρόεδρος Συνεταιρισμού
Άννα Μόσχου, μέλος Συνεταιρισμού
Ροζαλία Στεφοπούλου,τεχνολόγος Ζωοτέχνης Συνεταιρισμού