Ο ευρωβουλευτής Σωτήρης Ζαριανόπουλος στην Καστοριά

Επίσκεψη στο Νοσοκομείο και πολιτική ομιλία