Οι …τεμπέληδες Έλληνες, πιο εργατικοί Ευρωπαίοι (γράφημα)

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία για τις ώρες που δαπανούν στην εργασία τους πολίτες από διάφορες χώρες της Ευρώπης