Δυτική ΜακεδονίαΕλλάδαΚαστοριά

Ουραγός στο «Εξοικονομώ II» η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στην προτελευταία θέση ως προς το ύψος της  κατανομής των πόρων του προγράμματος Εξοικονομώ  II βρίσκεται η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπέγραψε ο υπουργός Γιώργος Σταθάκης, η πιο παγωμένη περιφέρεια της χώρας.
Με τον βαρύτερο και πολικότερο χειμώνα λαμβάνει μόλις 6.662.055 εκ € καταλαμβάνοντας μόλις την προτελευταία θέση πάνω από την Περιφέρεια Ιονίων νήσων. Να σημειωθεί όμως ότι η Περιφέρεια Ιονίων νήσων προέβλεψε να εισφέρει και δικά της χρήματα επιπλέον 2.937.000 εκ € από το δικό της επιχειρησιακό πρόγραμμα ανεβάζοντας έτσι τον προϋπολογισμό του προγράμματος πάνω ακόμη και από της δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να βοηθήσει τούς πολίτες της κάτι που έκαναν και οι περισσότερες περιφέρειες της χώρας εκτός βέβαια από την Δυτική Μακεδονία.
Η δικαιολογία που θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι τρεις πόλεις διαθέτουν συστήματα Τ/Θ και άρα δεν συντρέχει λόγος για να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι ανεδαφική και στερείται επιστημονικής βάσης. Αναφέρουμε το γεγονός, γιατί εκτός από τις θετικές ενέργειες πού όλοι τις αναγνωρίζουμε, υπάρχουν και οι ολιγωρίες για την Περιφερειακή αρχή, που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από πουθενά.
Να υπενθυμίσουμε ότι το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 292,43 εκ. € (248,06 εκ. ευρώ από το ΕΠΑNΕΚ- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»- και 44,37 εκ. ευρώ από τα ΠΕΠ – Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα). Οι πόροι των ΠΕΠ (πλην του Βορείου Αιγαίου) βρίσκονται υπό την αίρεση ένταξης των αντίστοιχων πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, στη βάση των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί.


vetonews.gr

 

Back to top button