Σαν σήμερα το 2010: Ένας ακόμη θεσμός χάθηκε για την Καστοριά (οι υποψήφιοι)

Ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης καθιερώθηκε με νόμο του Καλλικράτη για να δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου.

Υποψήφιος μπορεί να αυτοπροταθεί οποιοσδήποτε πολίτης του δήμου και εκλέγεται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στον Δήμο Καστοριάς επί δημαρχίας Μανώλη Χατζησυμεωνίδη, σαν σήμερα 28-2-2010, εξέπνευσε η προθεσμία για της εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη, χωρίς το δημοτικό συμβούλιο να καταφέρει να εκλέξει κάποιον από τους 19 υποψηφίους.

Υπενθυμίζουμε ότι ούτε επί δημαρχίας Ανέστη Αγγελή το δημοτικό συμβούλιο κατάφερε να εκλέξει Συμπαραστάτη του Δημότη.

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης καθιερώθηκε με το άρθρο 77 του Καλλικράτη, σύμφωνα με το οποίο, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, “δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα”.
Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης έχει ως αποστολή την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του δήμου από την ασφυκτική και συχνά, παραλυτική, συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών..”.
Ο Συμπαραστάτης αποτελεί ανεξάρτητη Αρχή και εκλέγεται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 από το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να είναι εξοπλισμένος με το απαραίτητο κύρος που απαιτεί η άσκηση των καθηκόντων του. Η θητεία του διαρκεί όλη την δημοτική περίοδο και ανακαλείται με την ίδια πλειοψηφία των 2/3 από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τον Δήμο στον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του.
Ο Συμπαραστάτης δεν αποτελεί μία ακόμη γραφειοκρατική υπηρεσία του Δήμου, αλλά έναν ανεξάρτητο διαμεσολαβητικό μηχανισμό μεταξύ των δημοτών και των υπηρεσιών του Δήμου. Οφείλει να ασκεί τα καθήκοντά του με διαφάνεια, ανεξαρτησία και αμεροληψία.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ;
• Υποδέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών για θέματα κακοδιοίκησης από τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των προβλημάτων.
• Διατυπώνει αυτεπαγγέλτως ειδικές προτάσεις προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για σοβαρά θέματα κακοδιοίκησης που διαπιστώνει.
• Υποβάλει ετήσια έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο την οποία αναπτύσσει προφορικά. Η ετήσια έκθεση αποτελεί μία μορφή ήπιας λογοδοσίας, αλλά και χρήσιμο εργαλείο για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα προβλήματα που εμφανίζονται στο δήμο και τη βελτίωση των υπηρεσιών του.

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ;
• Ο όρος κακοδιοίκηση χρησιμοποιείται στο νόμο με ευρεία έννοια. Κακοδιοίκηση αποτελούν ιδίως:
• Κακής ποιότητας υπηρεσίες
• Υπερβολικές καθυστερήσεις
• Κακή ή άνιση εφαρμογή του νόμου
• Παράνομες συμπεριφορές

ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙ Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ;
• Ελέγχει την επώνυμη καταγγελία.
• Απαντά στον πολίτη εντός 30 ημερών.
• Διαμεσολαβεί στην υπηρεσία με ευελιξία.
• Ασκεί ήπιο έλεγχο.
• Προωθεί την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.
• Υπερασπίζεται την διαφάνεια και τη νομιμότητα.
• Συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών του δήμου.
• Παραπέμπει σε άλλες αρμόδιες Αρχές.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ;
• Καταπολέμηση της κακοδιοίκησης
• Βελτίωση υπηρεσιών
• Διασφάλιση αμεροληψίας
• Διαφάνεια
• Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

 

1 σχόλιο

  1. Καστοριά και γενικά, Ελλάδα το μεγαλείο σου!