Πρόσληψη προπονητή Θαλασσίου Σκι στον Ναυτικό Όμιλο Καστοριάς

Ο Ναυτικός Όμιλος Καστοριάς αναζητεί προπονητή για το τμήμα του Θαλασσίου Σκι. Οι αιτούμενοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι τμήματος Τ.Ε.Φ.Α.Α. η κάτοχοι πτυχίου Α κατηγορίας αναγνωρισμένη απο την Γ.Γ.Α με ειδικότητα θαλάσσιου σκι, έχοντας σχετική εμπειρία στο άθλημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό τους στο email του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς [email protected], εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για τη θέση.

Οι όροι της συνεργασίας, οι οικονομικές απολαβές, καθώς και ο χρόνος συνεργασίας με τον όποιο ενδιαφερόμενο θα καθοριστούν σε κατ’ ιδίαν επικοινωνία με μέλη του Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς.