Ο χτίστης δεν τα κατάφερε

Η κατασκευή ενός τοίχου δεν θα εξελιχθεί καλά για ένα χτίστη.

videoman.gr