Δήμος Καστοριάς: Προκήρυξη για το αποχετευτικό Κορησού ύψους 1.459.820€

Ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό (ηλεκτρονικό διαγωνισμό) για την εκτέλεση του έργου: «Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Κορησού» (αρ. μελ.125/2017), προϋπολογισμού 1.460.900,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 1.459.820,97 €).
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ενός σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στον οικισμό Κορησού της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων του Δήμου Καστοριάς. Ειδικότερα το έργο αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης συνολικού μήκους 9.900 μέτρων και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Ε.Π. Δυτική Μακεδονία 2014-2020.