Οι Διοικητικοί Προϊστάμενοι των Τμημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Καστοριάς

 

Και της Δυτικής Μακεδονίας

Εκδόθηκαν δύο  αποφάσεις για την τοποθέτηση Διοικητικών   Προϊσταμένων  των Τμημάτων στις υπηρεσίες της ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας , στα τμήματα του Νέου Οργανισμού.

Πατήστε παρακάτω για να ανοίξετε τις αποφάσεις:

2. ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

esos.gr