Η ΕΤΑΚ Καστοριάς στο Κ.Δ.Α.Π. Μεσοποταμίας (φωτογραφίες)

Επίδειξη στο Κ.Δ.Α.Π. Μεσοποταμίας από την ΕΤΑΚ Καστοριάς 

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Σιώπης