Περιφέρεια: Ο Δημήτριος Σαββόπουλος για την …εξαφάνιση του δεύτερο αυτοκίνητο

 

Διαβάζοντας την απάντηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την δαπάνη 10.000 ευρώ για συντήρηση , ανταλλακτικά και επισκευή του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Περιφερειάρχη , όπως ήρθε , αρχικά  η εισήγηση στην σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, πραγματικά, εκπλήσσομαι.

Το εκ παραδρομής λάθος της υπηρεσίας , που εξαφάνισε το δεύτερο αυτοκίνητο (το οποίο , όπως αναφέρεται , έχει παραχωρηθεί από τον Περιφερειάρχη στην Δ/νση Τεχνικών Έργων ) δεν απαλλάσσει τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών  από τις ευθύνες του, ο οποίος αρκέστηκε να ακούει τις εξηγήσεις του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο τελευταίος μιλούσε ξεκάθαρα για ένα αυτοκίνητο αναφερόμενος σε δαπάνες προηγούμενων ετών (2015, 2016 & 2017).

Λυπάμαι πραγματικά για μία ακόμη φορά για την ελλιπή ενημέρωση και για τον ερασιτεχνισμό  που επέδειξαν οι εμπλεκόμενοι ,εκθέτοντας το σύνολο του συγκεκριμένου οργάνου , παρά το γεγονός ότι εμείς ως παράταξη καταψηφίσαμε την εν λόγω δαπάνη.

Σαββόπουλος Δημήτριος

Περιφερειακός Σύμβουλος Καστοριάς

Είχε προηγηθεί το παρακάτω δελτίο τύπου της Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο αναφέρεται ο κ. Σαββόπουλος: 

Κατόπιν σχετικού δημοσιεύματος στην ιστοσελίδα kozan.gr, αναφορικά με την έγκριση εισήγησης δαπάνης ποσού 10.000 € για συντήρηση, ανταλλακτικά και επισκευή του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Περιφερειάρχη, θα θέλαμε, προς αποκατάσταση της αλήθειας, να ενημερώσουμε ότι το προαναφερθέν ποσό αφορά στην συντήρηση, ανταλλακτικά και επισκευή και του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΚΗΙ 8699 (Jeep Patriot), το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Περιφερειάρχη στην Δ/νση Τεχνικών Έργων, για τις ανάγκες της υπηρεσίας και χρησιμοποιείται μόνο από τους υπαλλήλους της και το οποίο εκ παραδρομής της υπηρεσίας μας, δεν αναγράφηκε στην εισήγηση.
Για το έτος 2017 εγκρίθηκε δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού 9.920,00€ και για τα δυο αυτοκίνητα, όπως προκύπτει και από την υπ΄αριθ. 1362/17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΦΤΘ7ΛΨ-ΩΦΡ), με ημερομηνία συνεδρίασης 04-07-2017. Δεδομένου ότι η σημερινή έγκριση αφορά έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000€, με ημερομηνία συνεδρίασης 13-03-2018, προκύπτει ότι όχι μόνο δεν αυξήθηκε η δαπάνη, αλλά καθίσταται μικρότερη, λόγω του μεγαλύτερου συμβατικού χρόνου.
Επισημαίνεται ότι το ποσό που εγκρίνεται κάθε φορά αποτελεί δέσμευση δαπάνης, που σημαίνει ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν γίνεται χρήση όλου του ποσού.
Εκ της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας