Επιστολή Γονέων και Μαθητών της Φιλαρμονικής Καστοριάς – Τι ζητάνε από τον Δήμαρχο

Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε το ενδιαφέρον μας για την συνέχιση λειτουργία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Καστοριάς, η οποία επανασυστήθηκε τον Ιανουάριο του 2017 από το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς, δυστυχώς όμως χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη και οργάνωση από την υπεύθυνη δημοτική επιχείρηση του Νομικού Προσώπου καθώς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, οι μαθητές της στερήθηκαν τα απαραίτητα μουσικά όργανα και λοιπό εξοπλισμό, που θα τους διευκόλυνε στην παρακολούθηση των μαθημάτων της μουσικής. Ουσιαστικά, όλο το βάρος για την δημιουργία και λειτουργία της Φιλαρμονικής έπεσε στον αρχιμουσικό της κ. Ιωάννη Τσακιρίδη και την Ακαδημία Γραμμάτων & Τεχνών Καστοριάς «Θωμάς Μανδακάσης», όπου με μεγάλη προσπάθεια κατάφεραν να εξασφαλίσουν έναν αριθμό μουσικών οργάνων με ίδια μέσα (προσκτήσεις, δωρεές και χορηγίες) αλλά και να επισκευάσουν τα παλαιότερα κατεστραμμένα όργανα της παλιάς φιλαρμονικής αφιερώνοντας πολλές άμισθες ώρες προσωπικής εργασίας και ενσχόλησης, ώστε σήμερα οι 22 μαθητές της να έχουν μουσικά όργανα, τα οποία αν και δεν πληρούν τις απαραίτητες ποιοτικές προδιαγραφές αποτέλεσαν ωστόσο μια βάση για την διδασκαλία τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την σημαντική πρόοδο των μαθητών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και αντίξοες συνθήκες αλλά και την ικανότητα του αρχιμουσικού μας κ. Ιωάννη Τσακιρίδη, να οργανώσει ένα πρώτο μουσικό σύνολο από μηδενική βάση, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, ώστε στο εξής να μεριμνήσετε για τις δέουσες ενέργειες, οι οποίες θα θέσουν τις προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας στον Δήμο μας, α) με την αγορά μουσικών οργάνων και στολών αλλά και β) την σύναψη νέας σύμβασης για τα μαθήματα με την Ακαδημία Γραμμάτων & Τεχνών Καστοριάς «Θωμάς Μανδακάση» και τον αρχιμουσικό κ. Ιωάννη Τσακιριδη, στο πρόσωπό του οποίου εκφράζουμε την εκτίμηση και συμπαράσταση στο αξιόλογο έργο που προσφέρει στον Δήμο μας.

ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΙ 

Ακολουθούν 30 υπογραφές γονέων και κηδεμόνων και 21 υπογραφές μαθητών

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Συλλόγου Κηδεμόνων και Μαθητών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Καστοριάς

ΥΠΟΨΗ

Δημάρχου του Δήμου Καστοριάς κ. Ανέστη Αγγελή

Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού

του Δήμου Καστοριάς

Πρόεδρο κ. Θεόδωρο Μυλωνά

Διεύθυνση Δομής Ν.Π. κ. Μαρία Παπανικολάου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Καστοριά, 6 Μαρτίου 2018

ΘΕΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

shares