Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς στην “31η Επιστημονική Συνάντηση” στη Θεσσαλονίκη

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς συμμετείχε στην 31η Επιστημονική Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 8 – 10 Μαρτίου 2018, με δύο ανακοινώσεις αναφορικά με το έργο της Υπηρεσίας.
Στην πρώτη των κ. Α. Σκρέκα και Χ. Σαρρηγιαννίδου με τίτλο «Νέες αρχαιολογικές θέσεις στην Π.Ε. Καστοριάς που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του έργου: Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου» πραγματοποιήθηκε μία συνολική πρώτη παρουσίαση των νέων αρχαιολογικών θέσεων που εντοπίστηκαν, καθώς και των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων των ερευνών που διεξήχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια του έργου ήρθαν στο φως αρχαία κατάλοιπα σε δεκάδες θέσεις, τα οποία ανήκουν σε ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα, από τους προϊστορικούς μέχρι τους μεταβυζαντινούς χρόνους, και εμπλουτίζουν τον αρχαιολογικό χάρτη της ΠΕ Καστοριάς, δίνοντας καινούριες κατευθύνσεις στην αρχαιολογική έρευνα.
Η δεύτερη ανακοίνωση της κ. Α. Στρατή έφερε τον τίτλο «Η επανέκθεση του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς. Μία νέα μουσειολογική προσέγγιση».

 

 

shares