9 μπάντες του Progressive Rock

 

1. PINK FLOYD

 

 

 

2. GENESIS

 

 

 

3. JETHRO TULL

 

 

 

4. YES

 


 

 

5. EMERSON. LAKE AND PALMER

 

 

 

6. KING CRIMSON

 

 

 

7. RUSH

 


 

 

8. TOOL

 

 

 

9. MOODY BLUES

 

apotis4stis5.com

shares