Εθελοντική αιμοδοσία στην Πεντάβρυσο

 

Το Γυμνάσιο Πενταβρύσου συνεργασία με το Νοσοκομείο Καστοριάς διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία  

shares