Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας στο ΣΔΕ Καστοριάς

Πρόσκληση ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας στο ΣΔΕ ΚαστοριάςΔείτε την πρόσκληση ανάθεσης προσφοράς και τους όρους ΕΔΩ