1985: Το προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας στην Καστοριά (φωτο)

 

Το προσωπικό του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας Καστοριάς, Μάρτιος 1985!

Από το αρχείο του Δημήτρη Τσουρτσούλα

 

 

shares