Δήμος Καστοριάς: Πρακτική άσκηση στη Γερμανία σε επιχειρήσεις του Αγροτικού τομέα

 

Ο Δήμος Καστοριάς και ο Δήμος της Κωνσταντίας (Konstanz) στο πλαίσιο συνεργασίας τους στο Δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της «Ελληνογερμανικής Συνέλευσης», ανακοινώνουν την υλοποίηση προγράμματος πρακτικής άσκησης  στην Γερμανία τρίμηνης διάρκειας.

Το πρόγραμμα  απευθύνεται σε νέους οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία μέσα από την υλοποίηση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις: τυποποίησης προώθησης αγροτικών προϊόντων, επιχειρήσεις  αρχιτεκτονικής τοπίου και σε Δημόσιες Υπηρεσίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον Δήμο της Κωνσταντίας (Konstanz) της Γερμανίας.

Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι συναφούς τίτλου σπουδών με τις προτεινόμενες θέσεις εργασίας  (π.χ. Γεωπόνοι, Τεχνολόγοι Γεωπόνοι, Διοίκησης Επιχειρήσεων κτλ)  και να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα ή/και την Γερμανική.

Οι ασκούμενοι θα λαμβάνουν κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης  εκπαιδευτική αποζημίωση ενώ θα υπάρχει και ασφαλιστική κάλυψη. Επίσης θα υπάρξει κάλυψη των αεροπορικών εξόδων μετακίνησή τους προς και από την Γερμανία όπως επίσης και των δαπανών μετακίνησης εντός της Γερμανίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (Αγίας Βαρβάρας 13, δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς) καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και τις ώρες 08:30 έως 15:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467025388. Υπεύθυνος επικοινωνίας Μέλλιος Παναγιώτης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30/3/2018.

 

 

 

shares