Αγροτικός Συνεταιρισμός Καστοριάς: Μια διαφορετική προσέγγιση της επιχειρηματικής καινοτομίας

Διαφορετική και ολιστική προσέγγιση για την προβολή, την  προώθηση και τη διάχυση των καινοτόμων χαρακτηριστικών που έχουν τα παραγόμενα προϊόντα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς, επιχειρεί να δώσει το Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, μέσω της συνεργασίας που ξεκίνησε με τον συνεταιρισμό.

Της Αφροδίτης Χρυσοχόου

Το Εργαστήριο ανέλαβε να επικοινωνήσει συγκεκριμένα προϊόντα του συνεταιρισμού που είναι τα όσπρια, βιολογικά και μη, τα καπνά και το βόειο κρέας. Μέσω του επιστημονικού προσωπικού του εργαστηρίου και της συνεργασίας μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, όπως και του τμήματος Μάρκετινγκ της σχολής, θα μελετηθούν τα κόστη παραγωγής και τα κανάλια διανομής. Επίσης, θα γίνουν αναλύσεις SWOT για τον εντοπισμό θετικών ή αρνητικών σημείων, πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των προϊόντων και το πώς θα δημιουργηθούν ευκαιρίες, αλλά και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνείς εκθέσεις.

Εκπαίδευση

Ο συνεταιρισμός συμμετέχει, αυτήν τη στιγμή, στο πρόγραμμα Erasmus + που δίνει τη δυνατότητα σε ένα ευρύ φάσμα ιδιωτών και οργανισμών να εκπαιδευτούν, να καταρτιστούν και να αποκτήσουν εμπειρία σε πολλά πεδία, μεταξύ των οποίων και η γεωργία. Ταυτόχρονα, ετοιμάζεται η υποβολή πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon, ώστε ο συνεταιρισμός να μπορεί να συμμετέχει και σε έρευνες με τη συνδρομή του πανεπιστημίου, αλλά και του επιστημονικού προσωπικού του συνεταιρισμού. «Στόχος της δράσης είναι η συμμετοχή και η ομαλή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων –πανεπιστήμιο, αγρότες και κτηνοτρόφοι– στην εφαρμογή της θεωρίας για τη διάχυση των καινοτομιών και των αντιληπτών πλεονεκτημάτων της», τονίζει ο επίκουρος καθηγητής Γεωπονικής, Αναστάσιος Μιχαηλίδης, και προσθέτει: «Αυτό σημαίνει την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση ομάδων καταναλωτών για προϊόντα που έχουν κάποια καινοτόμα χαρακτηριστικά και τα διαφοροποιούν από άλλα ανταγωνιστικά, τα κανάλια επικοινωνίας, αλλά και τις συνέπειες για τα άτομα και την κοινωνία από την υιοθέτηση της καινοτομίας». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συνεταιρισμός είναι μικρός, αλλά δυναμικός και οι άνθρωποί του πιστεύουν στην ποιότητα των προϊόντων τους.

Σημειώνεται πως ο συνεταιρισμός συνεργάζεται ήδη με το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης της Νέας Μεσήμβριας για τη διατήρηση και τη διάσωση της ελληνικής κόκκινης φυλής, μέσω του σχετικού προγράμματος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο σχέδιο δράσης του εργαστηρίου του ΑΠΘ περιλαμβάνονται, επίσης, η σχεδίαση ιστοσελίδας του συνεταιρισμού και η συμμετοχή –και με γευστικές δοκιμασίες– σε εξιδεικευμένα συνέδρια, όπως στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας που θα γίνει στις αρχές Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Το σχέδιο εφαρμογής είναι τριετές και αναλόγως των αποτελεσμάτων μπορεί να επεκταθεί για άλλα δύο χρόνια. «Για το Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας είναι μια μεγάλη ευκαιρία να εφαρμόσει τη θεωρία και στην πράξη σε μια μικρή συνεταιριστική μονάδα που είναι εύκολα ελεγχόμενη και διοικούμενη, γιατί τα αποτελέσματα για τη διάχυση της καινοτομίας εξαρτώνται από την ομόνοια και τη σύμπνοια των απόψεων στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων κτηνοτρόφων και γεωργών», καταλήγει ο κ. Μιχαηλίδης.

 ypaithros.gr 

 

 

 

 

shares