Αλλάζει το εταιρικό δίκαιο για ΑΕ – ΕΠΕ

Στην τελική της φάση βρίσκεται από το υπουργείο Οικονομίας η βελτίωση του εταιρικού δικαίου. Όπως γνωστοποίησε σήμερα ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας, ολοκληρώνεται το σχέδιο νόμου για τις ΕΠΕ, το οποίο πρόκειται άμεσα να σταλεί στη Βουλή, ενώ το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις ΑΕ θα είναι έτοιμο έως τον Ιούνιο.

Επιπλέον, έχει ξεκινήσει η επεξεργασία διατάξεων για θέματα μετασχηματισμών και συγχωνεύσεων εταιρειών σε νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, αύριο, Τετάρτη 28 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί, παρουσία του υφυπουργού, συνεδρίαση της ομάδας.

Τα κύρια ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών, καθώς και σειρά άλλων θεμάτων που σχετίζονται με το εταιρικό δίκαιο, συζητήθηκαν σήμερα, Τρίτη, κατά τη διάρκεια διαβούλευσης, παρουσία του κ. Πιτσιόρλα και του γγ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Δημήτρη Αυλωνίτη, με εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων φορέων.

Μετοχολόγιο  – μετοχές

Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν στην ημερίδα, με θέμα «Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών», ήταν το ζήτημα της εποπτείας ως προς την έκταση, τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται στη χώρα μας, καθώς και την επιλογή της κατάλληλης υπηρεσίας. Επίσης, τέθηκαν ζητήματα λειτουργίας των υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και απλοποίησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων καταχώρησης σε αυτό. Ως προς το μετοχολόγιο των ΑΕ, η συζήτηση εστιάστηκε σε θέματα που αφορούν τις ανώνυμες μετοχές, εξετάζοντας παράλληλα τις πρακτικές που ακολουθούνται στα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Όπως αναφέρθηκε, τα κράτη μέλη στη συντριπτική πλειονότητά τους έχουν «καταργήσει» τις ανώνυμες μετοχές. Οι λόγοι που το επέβαλαν αυτό κυρίως είναι:
1. Διαφάνεια στις εταιρικές υποθέσεις
2. Γνωστοποίηση των μετόχων που συνδέονται με το «ξέπλυμα χρήματος»
3. Εφαρμογή κανόνων ενοποίησης
4. Σχέσεις επιχειρηματιών με κέντρα εξουσίας.
Γενικότερα, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων επισημάνθηκε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν μηχανισμούς πλήρους πληροφόρησης για τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ σε συνδυασμό με την Οδηγία 2017/1132 διότι η ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων χαρακτηρίζεται ως κακή για ΕΠΕ και ΙΚΕ και αρκετά καλή για ΑΕ (για τις εταιρείες που δημοσιεύουν) ενώ για να εκκινήσει ο έλεγχος νομιμότητας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος πληρότητας γεγονός που δεν συμβαίνει αρκετά συχνά,

Πιστοποιητικό «καλής λειτουργίας της εταιρείας»

Έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση επαρκούς εμπορικής δημοσιότητας, καθώς και στα ζητήματα επάρκειας και ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων για τις ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ. Τέλος, συζητήθηκε η δυνατότητα υιοθέτησης ενός πιστοποιητικού «καλής λειτουργίας της εταιρείας» (Certificate of Good Standing). Η θεσμοθέτηση ενός πιστοποιητικού «καλής λειτουργίας» θα πρέπει να ανταμείβει τη «συνεπή εταιρεία» ενώ το κράτος μπορεί να αποδέχεται στις συναλλαγές του μόνο τους «κατόχους» του εν λόγω πιστοποιητικού και ειδικότερα σε διαγωνισμούς προμηθειών (δημόσιες συμβάσεις), χρηματοδοτήσεις (εθνικές/κοινοτικές) π.χ. ΕΣΠΑ.

shares