Διακοπές ρεύματος Πέμπτη και Παρασκευή

Λόγω  εκτέλεσης τεχνικών  εργασιών στο δίκτυο επιβάλλεται η διακοπή  παροχής ηλεκτρικού  ρεύματος στις παρακάτω περιοχές: 

ΤΗΝ   ΠΕΜΠΤΗ 29 – 3 – 2018

ΑΠΟ  ΩΡΑ 08:00  ΜΕΧΡΙ  14:00

ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΣΧΟΥ

ΤΗΝ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 – 3 – 2018

ΑΠΟ  ΩΡΑ 08:00  ΜΕΧΡΙ  14:00

ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ – ΧΑΛΑΡΑ – ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΜΕΛΑΣ ΚΕΡΑΙΕΣ .

ΑΠΟ  ΩΡΑ 12:00  ΜΕΧΡΙ  14:00

ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ: ΓΑΒΡΟΣ ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΚΡΑΝΙΩΝΑΣ – ΜΑΥΡΟΚΑΜΠΟΣ – ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 ΑΠΟ  ΩΡΑ 08:30  ΜΕΧΡΙ  09:30

ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΗ ΣΑΜΑΡΑ

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ,ενδεχομένως και πριν από την παραπάνω ώρα και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση  .

Έτσι  για λόγους  ασφαλείας  απαγορεύεται  η προσέγγιση  σε αγωγούς  η  άλλα  στοιχεία  δικτύου  ακόμα κι  αν βρίσκονται  επί του  εδάφους  γιατί  υπάρχει  σοβαρός  κίνδυνος ατυχήματος .

 

 

 

shares