ΚαστοριάΠροκηρύξεις

Έξι θέσεις στο Νοσοκομείο Καστοριάς

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς προκηρυσσει την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ του Νοσοκομείου.

Για την απόσυρση της αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. Η παρούσα προκήρυξη ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112Α),κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Καστοριάς, ενώ αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας ([email protected]), καθώς επίσης αποστέλλεται στην 3η ΔΥΠΕ Μακεδονίας , προκειμένου να αναρτηθεί στον ιστότοπό της.

Φορέας ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

e-dimosio.gr

Back to top button