Τα τμήματα του Νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και η Καστοριά 

 

 

Η διαδικασία συνένωσης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας και του ΤΕΙ Δ.Μ. έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο Παιδείας με τον ορισμό εννεαμελούς επιτροπής. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει η επιτροπή αυτή να βγάλει απόφαση και θα ήταν χρήσιμο οι συμπολίτες μας  να γνωρίζουμε τα εξής:

1. Το ΝΕΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που θα προκύψει  θα πρέπει να είναι Παν-επιστημιο. Να υπηρετεί δηλαδή όλες τις επιστήμες. Με βάση αυτό θα  κινδυνέψει λιγότερο  μελλοντικά από τον “άγριο” ανταγωνισμό των υπόλοιπων Ιδρυμάτων που θα σχηματιστούν ανά την επικράτεια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον 20 Τμήματα από τα 6 που έχει τώρα. Το ΤΕΙ αντίστοιχα έχει 11 Τμήματα και θα πρέπει να επιτευχθεί η χρήση τομή. Να σημειώσουμε εδώ ότι τα Πανεπιστημιακά Τμήματα, απαιτούν έναν αριθμό τουλάχιστον 10 μόνιμων καθηγητών (μέλη ΔΕΠ) για να λειτουργήσουν σωστά. Τα μέλη ΔΕΠ αυτή  την στιγμή, των δυο ιδρυμάτων, δεν ξεπερνούν τους 160. Οπότε η απλή αριθμητική καθορίζει τον αριθμό των νέων Τμημάτων.

2. Το Νέο πανεπιστήμιο θα πρέπει να έχει παρουσία στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας. Νέα Τμήματα που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να κατανεμηθούν με ακαδημαϊκά κριτήρια αλλά και κριτήρια περιφερειακής ανάπτυξης ώστε όλες οι τοπικές κοινωνίες να ωφεληθούν με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, δεν θα πρέπει καμία τοπική κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας να ‘χάσει‘ τμήμα και επίσης, τα νέα Τμήματα να μην δημιουργηθούν όλα σε έναν Νομό.

3.Σε περίπτωση ναυαγίου των συζητήσεων, και διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης δραματικές εξελίξεις είναι πιθανόν να ακολουθούσουν ραγδαία Ένα σενάριο θα είναι το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να εξακολουθεί να θέλει να συνενωθεί με άλλα όμορα πανεπιστήμια και θα καταργηθεί στην ουσία, γιατί οι Σχολές και τα Τμήματά του θα επικαλυφτούν από τα υπάρχοντα των άλλων . Σύμφωνα με αυτό το σενάριο  το μοναδικό ΤΕΙ που θα απομείνει στην Ελλάδα θα είναι το δικό μας το οποίο θα αποτελεί  βούτυρο στο ψωμί των πιθανών νέων καταργήσεων οργανισμών  από Τρόικα ή κυβέρνηση.

Ελπίζω να βοήθησα ώστε να μπορούμε σε λίγο καιρό να αντιλαμβανόμαστε σε σωστές βάσεις  την συζήτηση που θα ξεκινήσει.

.Λ. Μ

shares